Tüm Ürünlerde Kaçırılmayacak %50 İndirim Fırsatı

BEŞTAŞ PIRLANTA YÜZÜK

BEŞTAŞ PIRLANTA YÜZÜK

Elmas bilinen en sert doğal maddedir. Pırlanta ise, elmasın işlenmiş biçimidir. Takılar arasında en sık tercih edileni taş pırlanta yüzük olmaktadır. Pırlantanın ham hali olan elmas, kimberlit kayalarının yüzeyinden çıkar. Elmas temelinde kristalize olan bir karbon atomu zincirinden oluşur. Bu taşın eşsiz olan sertliği, karbon atomlarının yoğun bir halde toplanışının bir sonucudur. Bu kayalar, yıllar boyunca yeryüzünün oluştuğu sırada meydana gelmiş olan volkanik bir aktivite ile ortaya çıkmıştır. Kimberlit kayaları, bu volkanik yönden etkin bölgede yer almaktadır.

Genellikle dağ eteklerine yakın ve yeryüzüne derinlemesine uzanmış olan dikey şaftlarda bulunmaktadır. Kimberlit kayasının yüzeyinde ve içinde birkaç adet mineralin bulunduğu elmas birikintileri vardır. Ancak, bütün şekli ile kimberlit elmas ile dolu değildir. Çoğunlukla elmaslarla bulunan diğer taşlar granat, zirkon ve mikadır. Kimberlit ton olarak grimsi ya da mavimsi olabilir. Eğer havaya maruz kalırsa sarımsı bir renk alabilir ve sarı zemin olarak isimlendirilebilir. En göz alıcı beştaş pırlanta yüzük çeşitlerinin ne kadar değerli olduğu yapılış aşamalarından anlaşılmaktadır.

 

Pırlantanın Tarihçesi

Elmasların ilk olarak 6 bin yıl önce Hindistan'ın kıyı alanlarında keşfedildiği düşünülmektedir. Ticaret ile uğraşanlar, ortaçağ dönemlerinde doğu ülkelerinden batı ülkelerine taşların ulaştırılmasından sorumluydu. Çin, elmasın olağanüstü derecede sert olan doğasını ilk defa kullanmıştır. Elması değerli taşları kesmeye yarayan bir araç olarak görmüştür. O zamandan beri elmas ile ilgili gizem ve batıl inançlar oluşmuştur. Çok az bulundukları için, elmasın sahibine mistik becerilerini ilettiği düşüncesine yaygın ve batıl bir şekilde inanılmıştır.

Elmaslar, zafer kazanmak için savaşlarda giyilmiştir. Bununla birlikte zaman zaman panzehir amacıyla kullanılmıştır. Diğer zamanlarda, toz haline getirilen ve iyice öğütülen elmasın yüksek bir zehir barındırdığı düşünülmüştür. Gerçekte de bilim adamları, toz halinde olsa bile, bu benzersiz keskinliğin sindirimde minik delikler açabileceğini kabul eder. En zor ve en az bulunan doğal taş olduğu için, elmasların fiyatı her zaman son derece yüksek olmuştur. Taşın bu ulaşılmaz değeri nedeniyle aynı zamanda, göç ve savaş zamanlarında taşınan bir varlık olduğu söylenebilir. 18. yüzyılda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da da elmas yatakları bulunmuştur.

Brezilya taşları ilk önce Hindistan'a götürülmüştür ve Hint pırlantaları olarak Avrupa'ya gönderilmiştir. Çünkü toplum Hintli olmayan taşlara değer vermemiştir. 20. yüzyıl içinde, Arkansas çevresindeki Amerika'ya ait bir maden, düşük bir ücret ile kamuya madencilik yapılması için açılmıştır. Sibirya'da yüksek bir kaliteye sahip elmaslar bulunmuştur, ancak havanın fazla soğuk olması, yapılması beklenen madenciliği imkansız bir duruma getirmiştir.

 

Günümüzde Pırlantanın Önemi

Modern çağda elmaslar endüstrinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Henry Ford, otomobil sektöründe elması çağdaş endüstriyel kullanımlarda ortaya çıkaran ilk şirket olmuştur. Ayrıca, az bir maliyetle bir aşındırıcı görevinde imalat sektöründeki uygulamaların araştırmasına sponsor olmuştur. Böylece, bulunduğu alan elmas araçları bayileri için bir merkez özelliği kazanmıştır. Uçak sektörü, otomotiv şirketinin öncülüğünü izleyerek, elmas ürünlerinin nitelikli bir kullanıcısı olmuştur.

Endüstri uygulamaları için kullanılan elmaslar genellikle normalden daha düşük bir derecededir, fakat aynı sertlik ve dayanıklılık niteliklerini korumaktadır. Elmas aletlerinin yapımı, diğer kaynaklardan yapılanlardan çok daha uzun sürer. Fakat diğer maddeleri kesme işlevinde benzeri olmayan bir hassasiyet sunmaktadır. İlave olarak, bu aletler diğer seçeneklerden daha sessiz ve çok hızlı çalışmaktadır. Tekstil sektöründe, elmaslardan yapılan aletler kalıp kesme amaçlı kullanılmaktadır. Tıpta ise bu aletlerden, doku ve kemikleri sorunsuz bir biçimde kesebilmek için yararlanılır. İnşaat endüstrisi, beton ve kaldırım gibi yapıların öğütülmesi ve kesilmesinde elmas aletleri kullanmaktadır. Elmaslar bir de, plakçalarlara özel iğne üretmek amacı ile kullanılır.

Elmaslar karbon zincirleridir. Karbon, gezegende en yaygın olan maddelerden biridir. Bir formda, kalemlerde kullanılan basit bir grafittir, ancak kristalize formunda, elmas olarak tamamen farklı bir görünüm alır. Mineralogların mineral sertliğini ölçerken kullandığı ölçek üstünde, elmas sayısı bire on oranındadır. Beştaş pırlanta yüzük değerli taşlar için standart ölçü birimi olan karat cinsinden ölçülür. Bir karat yaklaşık bir gramın beşte birine eşittir. Karat, 100'lük bir ölçeğe göre daha fazla noktaya ayrılabilir. Elmasların böylesine ödüllendirilmesinin nedenlerinden biri de, taşların düzgün bir şekilde kesilmesidir. Ayrıca, emdikleri ışığın doğrudan geriye yansıtmasıdır. Olağanüstü kristal yapısı, yüksek derecede elektron içerir. Yapıları nedeni ile elmaslar elektrik akımını çok iyi iletir.

Yapısal olarak, elmas bir oktahedron olarak tarif edilebilir. Bunun anlamı, üslerde birbiriyle buluşan çift dört taraflı karbon zincirleri piramitleridir. Taşın içinde küpler veya iki taraflı şekiller bulunur. Bazen trigolar yani küçük üçgen cepler gözlemlenir. Elmaslar tabiatta birçok tonda bulunmaktadır. Saydam, berrak ya da beyaz elmaslar en yaygın olanıdır, bazı renkli taşlar ise az bulunur ve çok değerlidir. Gölgeler pembe, mavi, yeşil ve de sarı olabilir. Güney Afrika'da turuncu elmaslar mücevher olarak görülebilir. Fakat bu durum dünyanın geri kalanına yayılmamış bir gelenektir. Ülkemizde işçiliği ile göz kamaştıran 5 taş pırlanta yüzük koleksiyonları firmamızda bulunmaktadır.

 

Pırlantanın Elde Edilmesini Sağlayan Aşamalar

Elmaslar kimberlit kayalarından ve alüvyon birikintilerinden elde edilir. Alüvyon (nehir yatağı) çöküntüleri, volkanik aktivitenin merkezinden kimberliti ve diğer mineralleri doğal yol ile sulamak için meydana gelmiştir. Bu elmaslar dünya yüzeyinin oldukça yakınında bulunur. Alüvyal madenciliğinde, önemli miktarda kumun öncelikle alandan çıkarılması gerekir. Kum ve diğer bu tür bileşenler aşırı yüktür. Büyük ve mekanik olan kazıyıcılar kullanılmaktadır. Aşırı yükün altında çakıl yatağı bulunur ve dozerler çakılları toplamaktadır. Ardından kazıyıcılar da çakılları bir kenara bırakmaktadır. Bu madencilikte, bazı zamanlarda elmasları çıkarmak ve ulaşmak için ana kayaya bakmak gerekir.

Ana kaya iyice araştırılmalıdır. Bu amaç için çoğunlukla bir vakumlama makinası kullanılmaktadır. Madencilik sektörü yatay bir şekilde ilerlediğince, kaldırılan fazla yükler yine kazılmış olan bölgelerin üstüne gelecek biçimde toplanır. Elmas çıkarmak için yeraltı madenciliği, fazla miktarlarda kaya ve diğer malzemelerin taşınmasını gerektirir. Ancak boyutu alüvyal madenciliğe göre çok daha büyüktür. Bir parça elmasın elde edilmesi için, 15 ya da 30 milyon atığın yüzeyden çıkarılması gerektiği tahmin edilmektedir. Altın ya da öteki değerli madenlere ulaşılması için gösterilen çabalardan ayrı olarak, uzmanlar bir bölgede büyük yoğunlukta elmas olup olmadığını önceden kesinleştiremezler. Elmaslar işlendikten sonra pırlanta olarak adlandırılır. Pırlanta parçaları, genellikle beştaş pırlanta yüzüğü gibi mücevherlerde ve diğer takılarda kullanılan küçük, hoş ve baş döndürücü şekilli taşlara dönüşür. Elmas en bilinen maddedir ve değerli bir taşı kesmek için elmas tozu kullanılmalıdır.

Kesimde, hızlı ve kuvvetli bir darbe ile elmas doğal hali ile meydana gelmiş olan düzlemleri boyunca eşit şekilde biçimlendirilmelidir. Beştaş pırlanta yüzükler oldukça zarif bir görünüme sahiptir. Bayanların son derece ilgisini çekmektedir. Özellikle de erkekler tarafından hediye edilir ise, değer verildiklerini hissetmiş olurlar. Ayrıca, en unutulmaz anlara imza atmakta ve şahit olmaktadır. Craft Pırlanta, daima müşterilerine en nadide olan beş taş pırlanta yüzük seçeneklerini sunmaktadır. İletişime geçilerek istek ve görüşlerde bulunulabilir.